111 lượt xem

Binance US Trade Volume, Trade Pairs, and Info | CoinGecko


1 Ethereum (ETH)
Ethereum USD 332,489,656,931. 63

ETH/USD

USD 2,777. 67
2777.67 USD 0.03% $1,321,536 $1,224,075 USD 24,593,761
8854.098
ETH

10.21% Recently

2 Bitcoin (BTC)
Bitcoin USD 742,002,884,319. 69

BTC/USD

USD 39,133. 87
39133.87 USD 0.05% $1,595,049 $1,674,137 USD 19,522,015
498.852
BTC

8.10% Recently 3 Solana (SOL)
Solana USD 28,411,130,952. 19

SOL/USD

USD 88.98
88.9787 USD 0.07% $570,721 $832,044 USD 12,555,799
141110.173
SOL

5.21% Recently 4 Polygon (MATIC)
Polygon USD 10,316,501,212. 20

MATIC/USD

USD 1.50
1.5029 USD 0.05% $557,368 $618,929 USD 10,522,687
7001588.453
MATIC

4.37% Recently 5 Harmony (ONE)
Harmony USD 1,745,200,588. 22

ONE/USD

USD 0.15
0.1494 USD 0.13% $344,601 $352,743 USD 10,169,881
68071496.730
ONE

4.22% Recently 6 Cardano (ADA)
Cardano USD 28,606,232,369. 98

ADA/USD

USD 0.89
0.8902 USD 0.08% $646,601 $606,518 USD 8,820,511
9908460.534
ADA

3.66% Recently 7 Ethereum
/
Tether
Tether USD 332,489,656,931. 63

ETH/USDT

USD 2,779. 40
2776.56 USDT 0.09% $906,514 $919,043 USD 8,745,198
3146.439
ETH

3.63% Recently 8 Avalanche (AVAX)
Avalanche USD 19,288,532,813. 15

AVAX/USD

USD 78.73
78.73 USD 0.06% $479,840 $538,681 USD 7,227,141
91796.540
AVAX

3.00% Recently 9 Avalanche
/
Tether USD 19,288,532,813. 15

AVAX/USDT

USD 78.73
78.65 USDT 0.06% $441,686 $439,961 USD 6,719,162
85344.021
AVAX

2.79% Recently 10 Bitcoin
/
Tether USD 742,002,884,319. 69

BTC/USDT

USD 39,159. 54
39119.59 USDT 0.06% $1,263,854 $1,023,469 USD 6,007,130
153.401
BTC

2.49% Recently 11 Fantom (FTM)
Fantom USD 4,261,182,182. 52

FTM/USD

USD 1.68
1.6837 USD 0.11% $403,638 $472,087 USD 5,964,833
3542694.041
FTM

2.48% Recently 12 Decentraland (MANA)
Decentraland USD 4,014,331,253. 73

MANA/USD

USD 2.68
2.6759 USD 0.05% $476,613 $491,009 USD 5,572,962
2082649.948
MANA

2.31% Recently 13 Cosmos (ATOM)
Cosmos USD 8,292,676,498. 57

ATOM/USD

USD 28.71
28.708 USD 0.07% $365,671 $391,067 USD 5,428,617
189097.729
ATOM

2.25% Recently 14 Shiba Inu
Shiba Inu
/
Tether USD 13,460,754,146. 94

SHIB/USDT

USD 0.00
0.00002449 USDT 0.08% $491,419 $577,541 USD 4,724,473
192717565375.152
SHIB

1.96% Recently 15 Ethereum
/
USD Coin
USD Coin USD 332,489,656,931. 63

ETH/USDC

USD 2,772. 57
2765.76 USDC 0.12% $375,931 $350,214 USD 4,474,122
1613.709
ETH

1.86% Recently 16 Cardano
/
Tether USD 28,606,232,369. 98

ADA/USDT

USD 0.89
0.88866 USDT 0.06% $314,986 $410,319 USD 4,314,641
4850268.653
ADA

1.79% Recently 17 Ethereum
/
Binance USD
Binance… USD 332,489,656,931. 63

ETH/BUSD

USD 2,787. 52
2777.32 BUSD 0.13% $492,722 $384,180 USD 3,974,719
1425.896
ETH

1.65% Recently 18 BNB (BNB)
BNB USD 62,653,419,944. 30

BNB/USD

USD 372.93
372.9265 USD 0.05% $341,831 $628,854 USD 3,906,723
10475.855
BNB

1.62% Recently 19 Ethereum
/
Bitcoin USD 332,489,656,931. 63

ETH/BTC

USD 2,781. 68
0.071019 BTC 0.06% $1,011,194 $866,375 USD 3,804,346
1367.643
ETH

1.58% Recently 20 Polkadot (DOT)
Polkadot USD 19,867,151,279. 60

DOT/USD

USD 18.24
18.24 USD 0.05% $776,619 $799,596 USD 3,576,359
196072.337
DOT

1.48% Recently 21 Tether USD 79,625,668,770. 95

USDT/USD

USD 1.00
1.0005 USD 0.02% $5,788,888 $12,136,857 USD 3,255,932
3254304.881
USDT

1.35% Recently 22 Helium (HNT)
Helium USD 2,411,896,032. 59

HNT/USD

USD 23.98
23.9756 USD 0.1% $148,609 $185,785 USD 3,015,560
125776.238
HNT

1.25% Recently 23 Hedera (HBAR)
Hedera USD 4,287,872,171. 87

HBAR/USD

USD 0.22
0.2199 USD 0.09% $127,756 $182,300 USD 3,010,266
13689253.810
HBAR

1.25% Recently 24 VeChain (VET)
VeChain USD 3,187,234,667. 10

VET/USD

USD 0.05
0.048 USD 0.21% $336,701 $274,968 USD 2,904,449
60509359.383
VET

1.21% Recently 25 VeChain
/
Tether USD 3,187,234,667. 10

VET/USDT

USD 0.05
0.047809 USDT 0.1% $201,135 $120,342 USD 2,530,349
52872226.941
VET

1.05% Recently

26 Algorand (ALGO)
Algorand USD 5,499,380,224. 32

ALGO/USD

USD 0.83
0.833 USD 0.24% $187,543 $135,304 USD 2,465,007
2959192.311
ALGO

1.02% Recently 27 Chainlink (LINK)
Chainlink USD 6,727,655,412. 03

LINK/USD

USD 14.46
14.4572 USD 0.1% $346,641 $310,935 USD 2,392,604
165495.695
LINK

0.99% Recently 28 Sushi (SUSHI)
Sushi USD 656,368,982. 78

SUSHI/USD

USD 3.38
3.384 USD 0.12% $212,087 $146,735 USD 2,380,719
703522.258
SUSHI

0.99% Recently 29 Tezos (XTZ)
Tezos USD 2,927,239,021. 29

XTZ/USD

USD 3.34
3.3406 USD 0.17% $170,667 $136,164 USD 2,258,272
676008.192
XTZ

0.94% Recently 30 Dogecoin (DOGE)
Dogecoin USD 16,860,748,141. 25

DOGE/USD

USD 0.13
0.1272 USD 0.16% $392,211 $319,401 USD 2,046,881
16091838.481
DOGE

0.85% Recently 32 Solana
/
Tether USD 28,411,130,952. 19

SOL/USDT

USD 89.06
88.9739 USDT 0.11% $199,747 $252,742 USD 1,911,957
21467.043
SOL

0.79% Recently 33 Curve DAO Token (CRV)
Curve DAO Token USD 914,990,078. 12

CRV/USD

USD 2.33
2.33 USD 0.09% $144,842 $148,776 USD 1,879,541
806670.364
CRV

0.78% Recently 34 Cosmos
/
Tether USD 8,292,676,498. 57

ATOM/USDT

USD 28.80
28.769 USDT 0.09% $227,815 $266,498 USD 1,786,442
62032.743
ATOM

0.74% Recently 35 Fantom
/
Tether USD 4,261,182,182. 52

FTM/USDT

USD 1.68
1.6813 USDT 0.11% $223,436 $237,434 USD 1,704,323
1012659.594
FTM

0.71% Recently 36 Polkadot
/
Tether USD 19,867,151,279. 60

DOT/USDT

USD 18.27
18.25 USDT 0.11% $598,424 $755,351 USD 1,693,330
92690.551
DOT

0.70% Recently 37 Orchid Protocol (OXT)
Orchid Protocol USD 144,463,721. 23

OXT/USD

USD 0.24
0.2428 USD 0.37% $51,211 $57,412 USD 1,421,760
5855686.449
OXT

0.59% Recently 38 Waves (WAVES)
Waves USD 1,181,319,544. 55

WAVES/USD

USD 11.77
11.7719 USD 0.17% $41,734 $99,166 USD 1,370,379
116411.031
WAVES

0.57% Recently 39 Harmony
/
Tether USD 1,745,200,588. 22

ONE/USDT

USD 0.15
0.14901 USDT 0.11% $86,596 $145,202 USD 1,354,177
9078557.690
ONE

0.56% Recently 40 Polygon
/
Binance… USD 10,316,501,212. 20

MATIC/BUSD

USD 1.51
1.50394 BUSD 0.06% $167,131 $206,678 USD 1,338,837
886961.272
MATIC

0.56% Recently 41 Litecoin (LTC)
Litecoin USD 7,513,989,172. 51

LTC/USD

USD 107.53
107.53 USD 0.09% $268,129 $275,772 USD 1,292,135
12016.515
LTC

0.54% Recently 42 BNB
/
Binance… USD 62,653,419,944. 30

BNB/BUSD

USD 373.92
372.5513 BUSD 0.25% $160,847 $184,222 USD 1,271,205
3399.672
BNB

0.53% Recently 43 Bitcoin
/
Binance… USD 742,002,884,319. 69

BTC/BUSD

USD 39,229. 39
39085.8 BUSD 0.06% $679,664 $542,424 USD 1,119,798
28.545
BTC

0.46% Recently 44 BNB
/
Tether USD 62,653,419,944. 30

BNB/USDT

USD 373.35
372.9669 USDT 0.13% $248,960 $419,450 USD 1,101,141
2949.371
BNB

0.46% Recently 45 Bitcoin
/
USD Coin USD 742,002,884,319. 69

BTC/USDC

USD 39,208. 88
39112.56 USDC 0.06% $258,441 $260,508 USD 1,036,538
26.436
BTC

0.43% Recently 46 Zcash (ZEC)
Zcash USD 1,315,504,813. 23

ZEC/USD

USD 108.10
108.1 USD 0.15% $314,839 $487,760 USD 1,006,411
9310.008
ZEC

0.42% Recently 47 The Graph (GRT)
The Graph USD 2,159,357,067. 86

GRT/USD

USD 0.35
0.3513 USD 0.14% $103,551 $107,219 USD 986,139
2807115.018
GRT

0.41% Recently 48 Enjin Coin (ENJ)
Enjin Coin USD 1,360,102,770. 33

ENJ/USD

USD 1.46
1.4578 USD 0.21% $228,466 $125,580 USD 938,765
643960.597
ENJ

0.39% Recently 49 USD Coin USD 53,447,113,265. 58

USDC/USD

USD 1.00
1.0001 USD 0.02% $1,686,369 $2,284,056 USD 870,406
870319.253
USDC

0.36% Recently 50 Uniswap
Uniswap
/
Tether

$4,606,935,248.75

Xem thêm: iOS – Wikipedia

UNI/USDT

USD 10.10
10.0878 USDT 0.15% $74,086 $124,112 USD 837,567
82943.092
UNI

0.35% Recently

Source: https://trade.edu.vn
Category: Blockchain

Vote sao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.