536 lượt xem

Cộng nghệ sổ cái phân tán, phân biệt blockchain và DAG


Cộng nghệ sổ cái phân tán, phân biệt blockchain và DAG

Sổ cái phân tán: Sổ cái là một cơ sở dữ liệu ghi lại tất cả các hoạt động chi tiêu giao dịch. Trong tuyền thống ví dụ sổ cái của 1 công ty, sẽ được quản lý bởi bộ phận tài chính kế toán, nơi ghi lại tất cả các khoản thu/chi của doanh nghiệp đó. Sổ cái này gọi là sổ cái tập trung do 1 thực thể cụ thể quản lý nó.

Khác với sổ cái tập trung là sổ cái phân tán (distributed ledger), nơi cũng ghi lại tất cả các giao dịch thu/chi của các thực thể tham gia vào hệ thống. Nhưng sổ này là minh bạch (transparent), tất cả mọi người đều có thể thấy được các giao dịch vào ra được ghi trên nó.

Blockchain là gì: Blockchain là từ ghép của 2 từ độc lập BLOCK và CHAIN. Block là 1 khối nơi có tập hợp 1 nhóm thông tin giao dịch được ghi vào sổ cái. Ví dụ:
“100 đồng NEAR được chuyển từ địa chỉ ví Adam.near sang địa chỉ ví Eva.near vào 22:12:02 PM ngày 22/12/2022”.

Tất cả mọi người tham gia hệ thống đều có thể thấy được lịch sử các giao dịch này. Các bản ghi nội dung của block là như nhau trên toàn bộ toàn hệ thống và được phân tán trên toàn mạng lưới.
Các thông tin giao dịch này được mã hóa bằng hàm hash vào có thể chuyển qua các block khác mà không thể thay đổi nội dung của nó được. Các block được nối liên tiếp với nhau tạo thành 1 BLOCKCHAIN.
Vậy blockchain là một dạng sổ cái phân tán. Nơi ghi lại tập hợp các giao dịch dưới dạng BLOCK và nối với nhau liên tiếp tạo dạng CHAIN.

DAG (Directed Acyclic Graph) là gì?

Là một dạng đồ thị có hướng, không tuần hoàn. Giải thích một cách đơn giản là 1 mạng lưới dưới dạng đồ thị với các nodes kết nối với nhau (graph), việc kết nối này có tính định hướng, ví dụ AàB sẽ khác với BàA (Directed). và các kết nối này sẽ không tuần hoàn, hướng kết nối sẽ không quay lại các nodes cũ (Acyclic).

Đây là 1 dạng sổ cái khác về hình thức ghi sổ so với blockchain. Ở đó các giao dịch được ghi dưới dạng các kết nối giữa các nodes theo đường có hướng. Để ví dụ mình có tạo 1 bảng các ví dụ của các giao dịch hình đính kèm trong bài:

Qua đó có thể nhận ra sự khác nhau về cấu trúc ghi sổ giữa blockchain và DAG, để đạt được sự thống nhất về dữ liệu nào được ghi vào sổ cái, thì phải qua 1 quá trình đồng thuận (consensus) giữa các nodes.

ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA DAG SO VỚI BLOCKCHAIN:

Với DAG thì có thể bỏ qua quá trình gom các giao dịch vào 1 block và sản xuất block đó, qua đó tốc độ xử lý giao dịch sẽ nhanh hơn. Bớt được chi phí cho các miner – block producer, vì vậy chi phí giao dịch sẽ rẻ hơn.

Tuy nhiên tính phi tập trung của DAG sẽ khó có thể đạt được như với blockchain. Tuy nhiên tùy từng dự án khác nhau sẽ có các giải pháp xử lý vấn đề phi tập trung cụ thể của riêng mình.

Cre: Trương Đạt

Vote sao
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.