495 lượt xem

Cryptocurrency Prices, Charts, and Crypto Market Cap | CoinGecko


1 bitcoin (BTC)

Bitcoin

BTC
BTC USD 38,939. 27

-0.2%

1.6 % – 2.8 % USD 21,169,776,238 USD 738,188,814,073

bitcoin (BTC) 7d chart 2 ethereum (ETH)

Ethereum

ETH
ETH USD 2,760. 33 – 0.5 % 6.3 % – 1.1 % USD 17,260,394,127 USD 330,437,012,698

ethereum (ETH) 7d chart 3 tether (USDT)

Tether

USDT
USDT USD 1.00 0.1 % 0.0 % 0.2 % USD 48,685,768,530 USD 79,665,475,855

tether (USDT) 7d chart 4 bnb (BNB)

BNB

BNB
BNB USD 374.75 – 0.2 % 4.2 % – 6.3 % USD 1,241,963,155 USD 62,962,610,497

bnb (BNB) 7d chart 6 xrp (XRP)

XRP

XRP
XRP USD 0.770107 0.2 % 11.4 % – 2.2 % USD 5,020,167,931 USD 36,989,944,218

xrp (XRP) 7d chart 7 solana (SOL)

Solana

SOL
SOL USD 91.29 – 0.1 % 3.7 % 1.3 % USD 2,245,989,865 USD 29,176,058,934

solana (SOL) 7d chart 8 terra (LUNA)

Terra

LUNA
LUNA USD 75.99 3.5 % 17.0 % 49.5 % USD 2,321,092,230 USD 28,968,036,936

terra (LUNA) 7d chart 9 cardano (ADA)

Cardano

ADA
ADA USD 0.896392 – 0.4 % 7.0 % – 10.2 % USD 1,221,451,829 USD 28,717,606,031

cardano (ADA) 7d chart 10 avalanche (AVAX)

Avalanche

AVAX
AVAX USD 79.17 – 0.4 % 7.0 % – 5.8 % USD 1,398,140,406 USD 19,452,875,313

avalanche (AVAX) 7d chart 11 polkadot (DOT)

Polkadot

DOT
DOT USD 17.87 0.1 % 11.8 % 0.0 % USD 1,047,774,838 USD 19,432,602,582

polkadot (DOT) 7d chart 13 dogecoin (DOGE)

Dogecoin

DOGE
DOGE USD 0.127079 – 0.0 % 4.2 % – 8.5 % USD 603,843,083 USD 16,875,179,792

dogecoin (DOGE) 7d chart 15 terrausd (UST)

TerraUSD

UST
UST USD 1.01 0.2 % 0.0 % 0.3 % USD 559,678,246 USD 12,703,080,667

terrausd (UST) 7d chart 16 cronos (CRO)

Cronos

CRO
CRO USD 0.422311 – 0.1 % 4.7 % – 3.2 % USD 118,837,447 USD 10,656,314,380

cronos (CRO) 7d chart 17 polygon (MATIC)

Polygon

MATIC
MATIC USD 1.53 0.3 % 7.6 % – 4.0 % USD 1,119,971,331 USD 10,543,170,653

polygon (MATIC) 7d chart 19 dai (DAI)

Dai

DAI
DAI USD 1.00 0.1 % 0.0 % 0.2 % USD 294,657,977 USD 9,228,137,142

dai (DAI) 7d chart 20 cosmos (ATOM)

Cosmos

ATOM
ATOM USD 28.36 1.8 % 15.3 % 4.7 % USD 764,813,445 USD 8,173,809,207

cosmos (ATOM) 7d chart 21 litecoin (LTC)

Litecoin

LTC
LTC USD 110.47 – 0.4 % 7.4 % – 4.0 % USD 709,097,077 USD 7,703,396,967

litecoin (LTC) 7d chart 22 chainlink (LINK)

Chainlink

LINK
LINK USD 14.32 0.2 % 6.7 % – 6.2 % USD 737,671,265 USD 6,684,970,496

chainlink (LINK) 7d chart 23 tron (TRX)

TRON

TRX
TRX USD 0.059916511308 – 0.1 % – 2.2 % – 5.3 % USD 1,180,551,616 USD 6,089,726,894

tron (TRX) 7d chart 26 near (NEAR)

Near

NEAR
NEAR USD 9.16 1.1 % 8.2 % – 11.0 % USD 302,023,301 USD 5,869,014,631

near (NEAR) 7d chart 28 algorand (ALGO)

Algorand

ALGO
ALGO USD 0.832163 0.2 % 5.9 % – 7.2 % USD 156,272,812 USD 5,507,889,615

algorand (ALGO) 7d chart 30 stellar (XLM)

Stellar

XLM
XLM USD 0.192448 0.2 % 7.2 % – 4.6 % USD 292,258,955 USD 4,800,932,361

stellar (XLM) 7d chart 31 okb (OKB)

OKB

OKB
OKB USD 17.71 – 0.3 % 2.7 % – 10.8 % USD 103,089,945 USD 4,653,948,770

okb (OKB) 7d chart 32 hedera (HBAR)

Hedera

HBAR
HBAR USD 0.223473 – 0.2 % 5.1 % – 3.0 % USD 77,967,734 USD 4,363,656,799

hedera (HBAR) 7d chart 33 fantom (FTM)

Fantom

FTM
FTM USD 1.69 – 1.0 % 7.1 % – 9.6 % USD 956,966,653 USD 4,275,589,337

fantom (FTM) 7d chart 34 uniswap (UNI)

Uniswap

UNI
UNI USD 9.11 0.1 % 5.9 % – 10.6 % USD 161,103,178 USD 4,157,169,971

uniswap (UNI) 7d chart 35 decentraland (MANA)

Decentraland

MANA
MANA USD 2.70 – 0.1 % 5.0 % – 9.7 % USD 759,299,919 USD 4,039,354,692

decentraland (MANA) 7d chart 40 vechain (VET)

VeChain

VET
VET USD 0.048654263367 0.8 % 9.8 % – 9.1 % USD 299,387,615 USD 3,246,471,668

vechain (VET) 7d chart 41 klaytn (KLAY)

Klaytn

KLAY
KLAY USD 1.22 0.1 % 2.0 % – 3.3 % USD 37,042,905 USD 3,203,515,500

klaytn (KLAY) 7d chart 42 elrond (EGLD)

Elrond

EGLD
EGLD USD 146.40 0.4 % 9.3 % – 11.1 % USD 180,709,840 USD 3,203,178,444

elrond (EGLD) 7d chart 43 filecoin (FIL)

Filecoin

FIL
FIL USD 18.80 – 0.2 % 2.5 % – 10.9 % USD 264,576,313 USD 3,172,662,824

filecoin (FIL) 7d chart 44 ceth (CETH)

cETH

CETH
CETH USD 55.37 – 1.2 % 5.7 % – 1.1 % USD 84.93 USD 3,157,517,070

ceth (CETH) 7d chart 45 tezos (XTZ)

Tezos

XTZ
XTZ USD 3.33 0.1 % 11.0 % – 8.4 % USD 151,173,471 USD 2,922,123,520

tezos (XTZ) 7d chart 46 osmosis (OSMO)

Osmosis

OSMO
OSMO USD 9.44 1.7 % 10.1 % 7.2 % USD 100,855,072 USD 2,889,009,511

osmosis (OSMO) 7d chart 47 cusdc (CUSDC)

cUSDC

CUSDC
CUSDC

$0.022494655679

– 0.3 % – 0.1 % – 0.1 % USD 0.000000000000 USD 2,823,334,009

cusdc (CUSDC) 7d chart 48 frax (FRAX)

Frax

FRAX
FRAX USD 1.00 0.0 % 0.2 % 0.1 % USD 57,528,293 USD 2,808,132,707

frax (FRAX) 7d chart 51 monero (XMR)

Monero

XMR
XMR USD 153.85 0.4 % 5.1 % – 4.1 % USD 94,938,235 USD 2,778,630,756

monero (XMR) 7d chart 52 ecomi (OMI)

ECOMI

OMI
OMI USD 0.004451348648 – 1.9 % 10.0 % – 23.7 % USD 4,302,605 USD 2,591,382,955

ecomi (OMI) 7d chart 53 helium (HNT)

Helium

HNT
HNT USD 24.02 0.6 % 6.2 % – 4.0 % USD 18,138,335 USD 2,411,621,058

helium (HNT) 7d chart 55 eos (EOS)

EOS

EOS
EOS USD 2.17 0.1 % 5.6 % – 6.0 % USD 340,541,998 USD 2,132,645,266

eos (EOS) 7d chart 56 iota (MIOTA)

IOTA

MIOTA
MIOTA USD 0.743635 0.1 % 6.1 % – 7.6 % USD 35,737,915 USD 2,062,573,564

iota (MIOTA) 7d chart 57 cdai (CDAI)

cDAI

CDAI
CDAI USD 0.021903928229 – 0.1 % 0.2 % 0.0 % USD 0.000000000000 USD 2,018,114,955

cdai (CDAI) 7d chart 58 aave (AAVE)

Aave

AAVE
AAVE USD 139.36 – 0.3 % 12.4 % – 4.6 % USD 214,272,318 USD 1,899,785,713

aave (AAVE) 7d chart 59 gala (GALA)

Gala

GALA
GALA USD 0.250274 – 0.5 % 8.7 % – 13.8 % USD 1,193,143,597 USD 1,890,126,786

gala (GALA) 7d chart 61 flow (FLOW)

Flow

FLOW
FLOW USD 5.68 – 0.4 % 6.9 % – 11.8 % USD 98,229,207 USD 1,878,254,250

flow (FLOW) 7d chart 62 bittorrent (BTT)

BitTorrent

BTT
BTT USD 0.000001922253 – 0.7 % 5.0 % – 6.3 % USD 83,981,048 USD 1,792,353,859

bittorrent (BTT) 7d chart 63 maker (MKR)

Maker

MKR
MKR USD 1,986. 29 – 0.6 % 6.8 % 4.4 % USD 79,079,477 USD 1,791,630,696

maker (MKR) 7d chart 64 harmony (ONE)

Harmony

ONE
ONE USD 0.152948 0.6 % 20.8 % – 8.9 % USD 152,626,115 USD 1,789,929,763

harmony (ONE) 7d chart 65 pancakeswap (CAKE)

PancakeSwap

CAKE
CAKE USD 6.54 – 0.4 % 3.1 % – 15.5 % USD 71,328,592 USD 1,776,133,037

pancakeswap (CAKE) 7d chart 68 juno (JUNO)

JUNO

JUNO
JUNO USD 34.75 1.5 % 15.2 % 19.2 % USD 7,634,301 USD 1,536,263,695

juno (JUNO) 7d chart 69 quant (QNT)

Quant

QNT
QNT USD 111.56 – 1.6 % 5.7 % – 2.0 % USD 35,847,051 USD 1,496,214,818

quant (QNT) 7d chart 70 neo (NEO)

NEO

NEO
NEO USD 21.06 – 0.3 % 5.2 % – 20.4 % USD 207,372,294 USD 1,483,820,739

neo (NEO) 7d chart 71 trueusd (TUSD)

TrueUSD

TUSD
TUSD USD 1.00 0.5 % – 0.0 % 0.1 % USD 92,458,020 USD 1,477,871,376

trueusd (TUSD) 7d chart 73 ecash (XEC)

eCash

XEC
XEC USD 0.000075161321 – 0.1 % 5.5 % – 6.0 % USD 18,430,427 USD 1,427,288,842

ecash (XEC) 7d chart 75 arweave (AR)

Arweave

AR
AR USD 28.33 0.1 % 3.0 % – 2.1 % USD 28,003,667 USD 1,417,706,632

arweave (AR) 7d chart 76 amp (AMP)

Amp

AMP
AMP USD 0.028847688480 – 0.5 % 7.9 % – 1.6 % USD 26,125,434 USD 1,384,925,196

amp (AMP) 7d chart 80 zcash (ZEC)

Zcash

ZEC
ZEC USD 107.34 – 1.2 % 7.5 % – 1.9 % USD 147,836,503 USD 1,305,227,491

zcash (ZEC) 7d chart 81 radix (XRD)

Radix

XRD
XRD USD 0.128755 – 2.4 % 8.5 % – 14.0 % USD 378,527 USD 1,262,291,289

radix (XRD) 7d chart 82 stacks (STX)

Stacks

STX
STX USD 1.18 – 1.0 % 3.6 % – 13.4 % USD 26,476,661 USD 1,237,681,684

stacks (STX) 7d chart 84 nexo (NEXO)

NEXO

NEXO
NEXO USD 2.04 – 2.4 % 7.6 % 1.0 % USD 6,380,563 USD 1,144,482,249

nexo (NEXO) 7d chart 85 kadena (KDA)

Kadena

KDA
KDA USD 6.64 2.4 % 8.1 % – 3.0 % USD 41,824,618 USD 1,132,381,093

kadena (KDA) 7d chart 86 waves (WAVES)

Waves

WAVES
WAVES USD 11.37 0.1 % 21.3 % 12.3 % USD 280,218,515 USD 1,128,340,855

waves (WAVES) 7d chart 87 thorchain (RUNE)

THORChain

RUNE
RUNE USD 3.72 0.0 % 7.3 % – 8.1 % USD 38,427,636 USD 1,117,119,108

thorchain (RUNE) 7d chart 88 kusama (KSM)

Kusama

KSM
KSM USD 123.81 – 0.3 % 7.3 % – 17.5 % USD 38,310,401 USD 1,111,252,300

kusama (KSM) 7d chart 89 bitdao (BIT)

BitDAO

BIT
BIT USD 1.25 – 0.0 % 3.2 % – 21.1 % USD 45,501,382 USD 1,075,120,566

bitdao (BIT) 7d chart 93 dash (DASH)

Dash

DASH
DASH USD 92.90 – 0.4 % 5.4 % – 12.2 % USD 108,592,794 USD 983,855,904

dash (DASH) 7d chart 94 celo (CELO)

Celo

CELO
CELO USD 2.41 0.0 % 5.2 % – 12.3 % USD 32,929,017 USD 981,263,077

celo (CELO) 7d chart 95 loopring (LRC)

Loopring

LRC
LRC USD 0.780341 – 0.1 % 7.3 % – 10.8 % USD 151,092,619 USD 972,630,574

loopring (LRC) 7d chart 96 gatetoken (GT)

GateToken

GT
GT USD 6.38 – 0.5 % 3.2 % – 3.8 % USD 3,799,281 USD 967,846,800

gatetoken (GT) 7d chart 98 chiliz (CHZ)

Chiliz

CHZ
CHZ USD 0.176026 0.1 % 7.6 % – 11.0 % USD 99,804,638 USD 940,039,733

chiliz (CHZ) 7d chart 100 nem (XEM)

NEM

XEM
XEM USD 0.100311 0.0 %

8.7%

– 1.7 % USD 26,945,845 USD 902,309,709

nem (XEM) 7d chart

Source: https://trade.edu.vn
Category: Blockchain

Vote sao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.