• Trang chủ
  • Blockchain
  • Tìm hiểu về công nghệ blockchain và ảnh hưởng của nó đến lĩnh vực kế toán – tài chính – ngân hàng – VAA
396 lượt xem

Tìm hiểu về công nghệ blockchain và ảnh hưởng của nó đến lĩnh vực kế toán – tài chính – ngân hàng – VAA


(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T8/2018),…

Nhận: 11/7/2018
Biên tập: 01/8/2018
Duyệt đăng: 10/8/2018

Công nghệ ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ kéo theo đó là những mức độ ảnh hưởng ngày càng lớn đến đời sống con người nói chung và các lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp nói riêng. Trong đó, nghề nghiệp Kế toán Kiểm toán và Tài chính Ngân hàng cũng không nằm ngoài xu hướng. Kể từ khi những nhân viên kế toán ghi sổ bằng tay theo phương pháp thủ công đến sự trợ giúp của những phần mềm kế toán đã là một bước phát triển vượt bậc. Ngày nay, công nghệ Blockchain xuất hiện và một lần nữa ngành Kế toán, Kiểm toán và Tài chính Ngân hàng lại đứng trước sự thay đổi. Bài viết này nhằm liệt kêý kiến của các chuyên gia đánh giá những tác động của công nghệ Blockchain đến tương lai nghề nghiệp Kế toán, Kiểm toán và tài chính Ngân hàng.
Từ khóa: Blockchain; Kế toán; Kiểm toán; Tài chính; Ngân hàng.
Abstract
The technology has grown steadily, and the level of influence has grown increasingly in people’s lives in general and in the fields of occupational activity in particular. In that profession Accounting Auditing and Finance Banking is not out of the trend. Since manual accounting by manual methods to the aid of accounting software has been a boom. Today, Blockchain technology emerges and again the Accounting, Auditing and Finance industries are facing change. This article aims to list the opinions of experts assessing the impact of Blockchain technology on the future of Accounting and Auditing.
Keywords:Blockchain; Accounting; Audit; Finance; Banking.

1. Đặt vấn đề
Ngày 07/07/2018 trang web vaa.net.vn của Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đăng bài: Blockchain hoạt động như thế nào? Có một số nội dung chủ yếu như sau:
“Blockchain được coi là một đột phá về công nghệ, được thiết lập để tạo ra những biến đổi trong công việc kế toán, kiểm toán và ngân hàng. Nhưng công nghệ này hoạt động như thế nào? Blockchain là một sổ cái duy nhất ghi lại các giao dịch giữa các tổ chức. Mọi người có quyền tham gia có thể cùng xem một thông tin trong thời gian thực.

“ Người ta cho rằng Blockchain hoàn toàn có thể làm giảm những sai sót và gian lận kế toán. Các tổ chức triển khai như cơ quan nghiên cứu và điều tra của nhà nước úc, Tổ chức điều tra và nghiên cứu khoa học và công nghiệp úc ( CSIRO ) và Sở thanh toán giao dịch sàn chứng khoán úc ( ASX ) đang nghiên cứu ứng dụng của công nghệ tiên tiến này. Blockchain hoàn toàn có thể có ảnh hưởng tác động thâm thúy đến quản trị chuỗi đáp ứng và kế toán thanh toán giao dịch ; công nghệ tiên tiến này cũng hoàn toàn có thể tạo ra những thời cơ cho kế toán viên hoàn toàn có thể thao tác với người mua và đồng nghiệp nhằm mục đích gặt hái những quyền lợi của công nghệ tiên tiến ? ”

“Một công ty có thể có một Blockchain với nhà cung cấp, với khách hàng, ngân hàng và với cơ quan thuế của họ. Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với các kế toán viên?”
“Bằng cách tạo ra một sổ cái duy nhất trên một mạng lưới máy tính; các công ty, khách hàng, ngân hàng và cơ quan thuế của họ ghi chép và chia sẻ thông tin. Khi bất kỳ người nào trong số họ thêm thông tin, sổ cái sẽ tự động xác minh và điều chỉnh dữ liệu.”
“Mỗi bên có liên quan không cần duy trì sổ cái riêng của họ, nhờ đó các kế toán viên sẽ không phải thực hiện tất cả việc xử lý và điều chỉnh giao dịch.”

“ Blockchain hoàn toàn có thể làm giảm những sai sót và gian lận kế toán. Khi một khối tài liệu được thêm vào chuỗi, phần còn lại của mạng lưới phải xác định tài liệu đó. Khi bạn thực thi thanh toán giao dịch trên chuỗi, toàn bộ những máy tính trong mạng lưới sẽ xác lập bạn và kiểm tra xem bạn có quyền thanh toán giao dịch hay không. Vì vậy, nếu bạn cần phải trả USD 120 mà bạn chỉ chuyển USD 100 do nhầm lẫn, những khối khác sẽ chỉ ra sai sót đó. ”
“ Blockchain hoàn toàn có thể gây tác động ảnh hưởng tới nghề truy thuế kiểm toán Chuỗi khối tạo ra một hồ sơ truy nguyên theo thời hạn thực, do vậy nếu công nghệ Blockchain được đồng ý thoáng đãng, vai trò của những kiểm toán viên trong việc xác định những thanh toán giao dịch được triển khai trong Blockchain sẽ không còn thiết yếu. Không chỉ nghề kế toán và truy thuế kiểm toán phải đương đầu với sự ảnh hưởng tác động này. Blockchain là một mạng lưới đồng đẳng cắt giảm những kênh trung gian như ngân hàng nhà nước. Sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán úc đang xem xét cách công nghệ Blockchain hoàn toàn có thể thay thế hệ thống giao dịch thanh toán bù trừ hiện có cho những thanh toán giao dịch CP. ”
“ Blockchain hoàn toàn có thể triển khai thanh toán giao dịch quốc tế và chuyển tiền nhanh hơn, và giúp cho việc xác nhận danh tính của một cá thể hoặc danh tính của công ty được thực thi một cách bảo đảm an toàn hơn. Đó là nguyên do tại sao tổ chức triển khai nghiên cứu và điều tra và khoa học của nhà nước úc, CSIRO, đang tìm tòi cách công nghệ Blockchain hoàn toàn có thể hoạt động giải trí trong những cơ quan cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân. Blockchain mới ở những ngày đầu trên con đường tăng trưởng, nhưng nếu Blockchain được tăng trưởng như đúng kỳ vọng thì công nghệ tiên tiến này sẽ biến hóa đáng kể những tính năng kế toán và truy thuế kiểm toán. Kế toán viên và kiểm toán viên sẽ cần xem xét lại phương pháp thao tác và hoàn toàn có thể cần phân phối cho người mua những loại sản phẩm việc làm có giá trị cao hơn tương quan đến hiểu biết thâm thúy và tâm lý kế hoạch. Blockchain hoàn toàn có thể mở ra rất nhiều cánh cửa thời cơ. ”
Như vậy khi công nghệ Blockchain tăng trưởng, một trong những nghành nghề dịch vụ tiên phong chịu ảnh hưởng tác động là nghành Kế toán, Kiểm toán và Tài chính Ngân hàng. Vậy tất cả chúng ta cùng tìm hiểu và khám phá và nhìn nhận những ảnh hưởng tác động của công nghệ tiên tiến này .

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
2.1 Các khái niệm cơ bản
Theo định nghĩa từ trang wikipedia thì: Blockchain (chuỗi khối), tên ban đầu Block Chain là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối thông tin đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đó, kèm một mã thời gian và dữ liệu giao dịch. Blockchain được thiết kế để chống lại việc thay đổi của dữ liệu: Một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được nó.

Blockchain được bảo vệ nhờ cách phong cách thiết kế sử dụng mạng lưới hệ thống giám sát phân cấp với năng lực chịu lỗi byzantine cao. Vì vậy sự đồng thuận phân cấp hoàn toàn có thể đạt được nhờ Blockchain. Vì vậy, Blockchain tương thích để ghi lại những sự kiện, hồ sơ y tế, giải quyết và xử lý thanh toán giao dịch, công chứng, danh tính và chứng tỏ nguồn gốc. Việc này có tiềm năng giúp xóa bỏ những hậu quả lớn khi tài liệu bị biến hóa trong toàn cảnh thương mại toàn thế giới .

Blockchain đầu tiên được phát minh và thiết kế bởi Satoshi Nakamoto vào năm 2008 và được hiện thực hóa vào năm sau đó như là một phần cốt lõi của Bitcoin, khi công nghệ Blockchain đóng vai trò như là một cuốn sổ cái cho tất cả các giao dịch. Qua việc sử dụng mạng lưới ngang hàng và một hệ thống dữ liệu phân cấp, Bitcoin Blockchain được quản lý tự động. Việc phát minh ra Blockchain cho Bitcoin đã làm cho nó trở thành loại tiền tệ kỹ thuật số đầu tiên giải quyết được vấn đề Double Spending (chi tiêu gian lận khi 1 lượng tiền được dùng 2 lần). Công nghệ này của Bitcoin đã trở thành nguồn cảm hứng cho một loạt các ứng dụng khác.
Cũng theo wikipedia thì: Công nghệ Blockchain tương đồng với cơ sở dữ liệu, chỉ khác ở việc tương tác với cơ sở dữ liệu. Để hiểu Blockchain, cần nắm được năm định nghĩa sau: chuỗi khối (Blockchain), cơ chế đồng thuận phân tán (Decentralized Consensus), tính toán tin cậy (Trusted Computing), hợp đồng thông minh (Smart Contracts) và bằng chứng công việc (Proof of Work). Mô hình tính toán này là nền tảng của việc tạo ra các ứng dụng phân tán.

Như vậy hoàn toàn có thể hiểu, Blockchain là công nghệ tiên tiến tàng trữ và truyền tải thông tin bằng những khối được link với nhau và lan rộng ra theo thời hạn do đó được gọi là chuỗi khối ( Blockchain ). Mỗi khối tiềm ẩn những thông tin về thời hạn khởi tạo và được link với những khối trước đó. Blockchain được phong cách thiết kế để chống lại sự đổi khác tài liệu. Thông tin trong Blockchain không hề bị biến hóa và chỉ được bổ trợ thêm khi có sự đồng thuận của tổng thể những nút trong mạng lưới hệ thống. Ngay cả khi nếu một phần của mạng lưới hệ thống Blockchain sụp đổ, những máy tính và nút khác sẽ liên tục hoạt động giải trí để bảo vệ thông tin .
Đặc biệt Blockchain có năng lực truyền tải tài liệu mà không yên cầu trung gian để xác nhận thông tin. Hệ thống Blockchain gồm có nhiều nút độc lập có năng lực xác nhận thông tin mà không yên cầu “ tín hiệu của niềm tin ”. Về cơ bản Blockchain là một chuỗi những máy tính mà toàn bộ phải đồng ý chấp thuận một thanh toán giao dịch trước khi nó hoàn toàn có thể được xác nhận và ghi lại. Giống như việc bạn gửi cái hộp đi mà mọi người đều xác nhận cái hộp đó là của bạn chứ không phải một vị luật sư hay một ngân hàng nhà nước nào đó .

2.2 Phương pháp nghiên cứu và thu thập thông tin
Bài viết sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu thống kê mô tả và phương pháp nghiên cứu nhân quả để phân tích nghiên cứu này, cụ thể như sau: Phương pháp nghiên cứu mô tả được tác giả sử dụng để mô tả lại thực trạng nghề nghiệp Kế toán, Kiểm toán và Tài chính, Ngân hàng hiện nay, còn phương pháp nghiên cứu nhân quả lại được sử dụng để chỉ ra mức độ ảnh hưởng của công nghệ Blockchain đến tương lai nghề nghiệp Kế toán, Kiểm toán và Tài chính, Ngân hàng. Từ đó, tác giả đánh giá những vấn đề còn tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy những ưu điểm mà công nghệ Blockchain mang lại.

tin tức trong bài viết đa phần là thông tin thứ cấp được tác giả tích lũy, tinh lọc, phân loại và sắp xếp từ những bài báo viết về chủ đề Blockchain đăng trên những website chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán và Kỷ yếu hội thảo chiến lược khoa học .

3. Thống kê ý kiến chuyên gia về tác động của công nghệ Blockchain đến lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán và Tài chính, Ngân hàng
Bài báo “Bạn có biết bao nhiêu việc làm trong ngành kế toán, kiểm toán đã bị thay thế bởi Blockchain?” cho biết: Tại Hội thảo “Blockchain và thuế số hoá – Những tác động đến ngành kinh doanh” do Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) tổ chức vào sáng ngày 14/11, ông David Lyford -Smith – Đại diện ICAEW đã chỉ ra 3 đặc điểm của công nghệ Blockchain: Thứ nhất là tính phổ biến. Blockchain có thể cung cấp những bút toán giống hệt nhau cho mọi người. Không phân biệt tính chất thông tin hay đối tượng nhận thông tin là ai, Blockchain phổ biến tất cả thông tin được cập nhật cho tất cả những ai tham gia vào mạng lưới. Thứ hai là tính cố định. Nhờ cấu trúc chuỗi khối, Blockchain chống lại mọi sự thay đổi thông tin một khi đã được cập nhật vào hệ thống. Blockchain không ký bút toán cho một giao dịch độc lập mà giao dịch sau xác nhận cho giao dịch trước. Do đó, tính phân quyền của Blockchain là rất cao. Thứ ba là tính lập trình. Một số Blockchain tiêu biểu như Blockchain Ethereum có thể lập trình để trở thành hợp đồng thông minh cho các giao dịch cụ thể mà không cần có sự tham gia của con người.

Vậy Blockchain có ảnh hưởng gì đến ngành Kế toán, Kiểm toán?
Nếu như trong hoạt động kế toán thông thường, một nhân viên kế toán cần phải ghi bút toán kép thì Blockchain chỉ cần một bút toán có thể cung cấp thông tin cho tất cả các bên mà không lo về tính xác thực. Hồ sơ kế toán sẽ không thể sửa chữa, thay đổi một khi đã được lưu vào Blockchain, ngay cả khi chủ sở hữu hệ thống kế toán yêu cầu. Bởi trên nền tảng Blockchain, mọi giao dịch hàng ngày được ghi chép lại và xác thực, do đó tính vẹn toàn của các hồ sơ tài chính được đảm bảo.

Chia sẻ về số lượng việc làm trong ngành kế toán, truy thuế kiểm toán đã bị sửa chữa thay thế bởi blockchain, ông David khẳng định chắc chắn số lượng này là bằng 0. “ Blockchain có nhiều tiềm năng ảnh hưởng tác động đến tương lai nhưng ở thời gian hiện tại Blockchain vẫn chỉ dừng lại ở quy trình điều tra và nghiên cứu. Tuy nhiên, trong tương lai blockchain sẽ có những tác động ảnh hưởng ” .

“Nếu tôi là một nhân viên kế toán tôi sẽ cảm thấy chắc chắn hơn với những số liệu mà tôi nhận được là chính xác. Blockchain có thể là một công nghệ bổ trợ nhưng không thể thay thế được nhiều công việc trong ngành kế toán, kiểm toán”, ông David nói thêm.

Đại diện ICAEW cũng đưa ra lời khuyên tới những bạn trẻ, sinh viên hiện đang nghiên cứu và điều tra trong nghành nghề dịch vụ kế toán và truy thuế kiểm toán : “ Các bạn sinh viên cần phải khám phá và liên tục update những khuynh hướng mới của công nghệ tiên tiến để vận dụng vào việc làm của mình. Bởi Blockchain biến hóa trực tiếp đến hành vi kế toán, truy thuế kiểm toán thực tiễn như việc làm ghi chép hay so sánh sổ sách ”. Theo số liệu từ Nasdaq, cho đến nay 4 tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán số 1 quốc tế gồm có PwC, Deloitte, Ernst và Young và KPMG đều đã xây dựng ban nghiên cứu và điều tra về Blockchain và những ứng dụng của công nghệ tiên tiến này trong ngành kế toán, truy thuế kiểm toán .
Ở nghành nghề dịch vụ ngân hàng nhà nước. Nhật Bản có lẽ rằng là nước tiên phong trong sử dụng công nghệ Blockchain khi mới gần đây, Nikkei đưa tin 3 siêu ngân hàng nhà nước Nhật Bản đang sẵn sàng chuẩn bị triển khai cuộc thử nghiệm dịch vụ chuyển tiền ngang hàng kiến thiết xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến Blockchain. Theo đó, người mua hoàn toàn có thể mở ra thông tin tài khoản ảo gắn vào thông tin tài khoản ký thác để nhận và gửi tiền chỉ cần trải qua số điện thoại thông minh hoặc địa chỉ email. Hệ thống này sẽ được cho phép người dùng chuyển tiền chỉ trong 24 giờ với ngân sách đặc biệt quan trọng thấp .
Ba siêu ngân hàng nhà nước tham gia vào dự án Bất Động Sản gồm có Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking và Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ. Lâu nay, những ngân hàng nhà nước này thường bị người tiêu dùng phàn nàn vì phí dịch vụ chuyển tiền cao. Dự án chuyển tiền ngang hàng sử dụng công nghệ Blockchain là một phần trong những nỗ lực cung ứng dịch vụ kinh tế tài chính giá rẻ – một nghành mà những ngân hàng nhà nước lớn đang bị bỏ xa bởi những đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn. Khách hàng sử dụng vân tay và mật mã để truy vấn vào một ứng dụng đặc biệt quan trọng dành cho dịch vụ giao dịch thanh toán di động. Do mạng lưới hệ thống chỉ nhu yếu số điện thoại cảm ứng hoặc địa chỉ email để gửi tiền, người sử dụng không cần biết thông tin cụ thể về thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của người nhận như tên Trụ sở hoặc số thông tin tài khoản .
Nhật Bản hiện đã có 1 số ít dịch vụ giao dịch thanh toán di động như Line Pay, nhưng dịch vụ chuyển tiền mà 3 ngân hàng nhà nước này cung ứng có ưu điểm là thuận tiện hơn bởi người dùng không cần phải ký quỹ trong thông tin tài khoản số tiền mà họ muốn chuyển. Tiền sẽ được tự động hóa ghi nợ vào thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của người chuyển tiền .
Hơn nữa, do không sử dụng mạng lưới hệ thống Zengin – mạng lưới ngân hàng nhà nước trực tuyến toàn nước quản lý và vận hành bởi phòng thanh toán giao dịch bù trừ NHTW Nhật Bản, phí chuyển tiền dự kiến chỉ bằng chưa đến 1/10 mức hiện tại nhờ vào ngân sách hạ tầng và bảo dưỡng mạng lưới hệ thống thấp. Hiện nay, ngân sách để gửi liên ngân hàng nhà nước khoản tiền 30.000 yên ( 266 USD ) hoặc lớn hơn ở Nhật Bản là hơn 400 yên / thanh toán giao dịch. Với mạng lưới hệ thống mới, ngân sách hoàn toàn có thể chỉ vài chục yên hoặc ít hơn .
Còn báo cáo giải trình Capgemini năm năm nay với tựa đề “ Hợp đồng mưu trí trong dịch vụ kinh tế tài chính : Từ quảng cáo đến đời thực ” cho biết nhiều ngân hàng nhà nước đi đầu đã mở màn nghiên cứu và điều tra về hợp đồng mưu trí và một vài trong số họ “ sáng sủa về một cuộc cách mạng đến từ hợp đồng mưu trí và sự biến hóa tổng lực trong ngành ngân hàng nhà nước trong vòng vài năm tới ” .
Đầu năm nay. Mạng lưới FinTech và Zerado đã tích hợp phát hành sách trắng về hợp đồng mưu trí cho những ngân hàng nhà nước. Mặc dù thừa nhận thử thách số 1 mà hợp đồng mưu trí phải vượt qua đó là được cho phép hợp đồng truyền thống cuội nguồn được mã hóa thành hợp đồng mưu trí, sách trắng kết luận rằng “ hợp đồng mưu trí trên nền tảng blockchain hoàn toàn có thể phân phối cho những ngân hàng nhà nước nhiều quyền lợi trên diện rộng gồm có giảm thiểu rủi ro đáng tiếc, thanh toán giao dịch đúng thời hạn, bớt đi trung gian và giảm thiểu ngân sách ” .
Một khi những ngân hàng nhà nước vận dụng công nghệ tiên tiến hợp đồng mưu trí và tăng trưởng hạ tầng năng lực tương tác, hợp đồng mưu trí hoàn toàn có thể kích hoạt thanh toán giao dịch bằng tiền giấy từ một thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước với rất đầy đủ công dụng thiết yếu như đổi tiền và giao dịch chuyển tiền được triển khai tự động hóa một khi điều kiện kèm theo giữa hai bên đều được cung ứng, đã được báo cáo giải trình với cơ quan thuế và xác định tuân thủ theo nhu yếu của chính quyền sở tại .
Trên quốc tế lúc bấy giờ đã Open một làn sóng Startup Blockchain mới hoạt động giải trí trong mảng ngân hàng nhà nước. Một trong số đó là Bankera. Công ty này tương hỗ cả thanh toán giao dịch tiền giấy lẫn tiền số và phân phối những dịch vụ ngân hàng nhà nước như những ngân hàng nhà nước truyền thống lịch sử khác trong đó có thực thi giao dịch thanh toán và cung ứng thẻ ghi nợ. Tờ The Next Web nhận định và đánh giá : “ Mặc dù Bankera hoạt động giải trí như một ngân hàng nhà nước truyền thống lịch sử, thực chất nó được sinh ra từ một cái nôi số hóa có công tiên phong đưa tiền số vào làm gia tài ký quỹ vay nợ ”. Trên website của Bankera công bố rằng tổng thể những dịch vụ của phía này đều tương hỗ cả tiền giấy lẫn tiền số như bitcoin, ethereum và ERC20 .

Ở lĩnh vực đầu tư và quản lý quỹ cũng không ngoài cuộc khi Vanguard – quỹ đầu tư lớn nhất thế giới tiết lộ kế hoạch sử dụng Blockchain cho cuộc cách mạng ngành tài chính.
Vanguard là một trong hai quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, hiện quản lý khối tài sản lên tới gần 5.000 tỷ USD. Mới đây, quỹ đầu tư này đã chuyển sang sử dụng công nghệ Blockchain để đơn giản hóa cách thức cập nhật số liệu, giám đốc Vanguard cho biết. Đây là một dấu hiệu quan trọng cho thấy triển vọng của Blockchain – công nghệ mang tính cách mạng trong ngành tài chính. Vanguard đã thành công trong việc thử nghiệm công nghệ Blockchain vào việc cập nhật số liệu tự động như tên và giá cổ phiếu của các công ty trong các quỹ chỉ số – quy trình hiện được giám sát chặt chẽ bởi các cá nhân, Warren Pennington – người đứng đầu nhóm quản lý đầu tư thuộc Vanguard tại Pennsylvania cho biết.

Không chỉ có Vanguard, một số ngân hàng và tổ chức tài chính lớn cũng đã đầu tư vào công nghệ này nhằm đơn giản hóa và cắt giảm chi phí back -office.
Mặc dù không cung cấp cụ thể ngày nâng cấp toàn bộ hệ thống sử dụng Blockchain, Pennington cho biết mục tiêu của quỹ không phải là dùng công nghệ để thay thế người lao động mà giải phóng họ sang những nhiệm vụ khác. Ông dự đoán trong tương lai blockchain sẽ trở thành một quy trình cập nhật số liệu thực tự động.

Vanguard đã thử nghiệm công nghệ Blockchain trên những chỉ số quỹ tại Trung tâm điều tra và nghiên cứu giá sàn chứng khoán thuộc Booth School of Business, trường ĐH Chicago. Vanguard hiện quản trị 17 quỹ góp vốn đầu tư chỉ số trong đó quỹ lớn nhất là Total Stock Market Index Fund trị giá 650 tỷ USD. Những người hâm mộ tiền số rất kỳ vọng những nhà đầu tư tổ chức triển khai lớn hoàn toàn có thể sớm khởi đầu cung ứng những mẫu sản phẩm chính thống dựa trên Blockchain. Tuy nhiên, những công ty quỹ có vẻ như thú vị với việc sử dụng công nghệ tiên tiến này vào hoạt động giải trí hơn là phát hành CP .
BlackRock cũng là một quỹ góp vốn đầu tư lớn sử dụng Blockchain trong công tác làm việc chăm nom người mua ngân hàng nhà nước. Hồi tháng 10, CEO Larry Fink nói với những nhà nghiên cứu và phân tích rằng nỗ lực này sẽ giúp giảm sai sót và hoàn toàn có thể nhân rộng. “ Hãy nhớ rằng, sổ cái phân quyền là một điều thực. Tôi rất hào hứng với việc nhìn thấy nó xuất hiện trong toàn diện và tổng thể mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính hợp pháp, được giám sát ” .

Về dự án Blockchain của Vanguard, quỹ này đã hợp tác với công ty công nghệ Symbiont có trụ sở tại New York. CEO Mark Smith cho biết không chỉ có Vanguard, công ty có thể cấp giấy phép công nghệ này cho các công ty khác, bao gồm cả các nhà quản lý tài sản và nhà cung cấp số liệu. “Nó có thể được sử dụng để tự động hóa mọi quy trình tài chính”, ông Smith nói.
Đối với thị trường chứng khoán. Nước Pháp sắp cho phép giao dịch chứng khoán thông qua công nghệ Blockchain. Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire thông báo Pháp sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu cho phép giao dịch một số mã cổ phiếu chưa được niêm yết thông qua công nghệ Blockchain, cơ sở của các loại tiền ảo như Bitcoin… Quy định trên, đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính Bruno Le Maire trình lên chính phủ, có hiệu lực sớm nhất vào tháng 7/2018 và sẽ áp dụng cho các cổ phiếu chưa được niêm yết, mà luật pháp Liên minh châu Âu (EU) không yêu cầu phải giao dịch qua trung quan, một thị trường tiềm năng trị giá hơn 3.000 tỷ euro. Bộ trưởng Le Maire cho hay, việc sử dụng công nghệ này sẽ cho phép các công ty kinh doanh dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ (Fintech) và các nhà điều hành tài chính khác cung cấp các giải pháp mới để trao đổi chứng khoán, những giải pháp nhanh hơn, rẻ hơn, minh bạch hơn và an toàn hơn. Trở thành nước đầu tiên ở châu Âu cho phép giao dịch qua Blockchain sẽ làm tăng sức hấp dẫn của Paris đối với các Fintech và khuyến khích đổi mới.

4. Kết luận
Ứng dụng khoa học công nghệ là xu hướng tất yếu trong công việc hàng ngày, đặc biệt là những lĩnh vực luôn luôn đòi hỏi sự nhanh nhạy và chính xác như Kế toán, Kiểm toán và Tài chính, Ngân hàng. Công nghệ ngày càng phát triển thì mức độ ảnh hưởng càng lớn nhất là cơ hội và việc làm của những người đã và đang hoạt động trong lĩnh vực này.
Có thể hiện nay, Blockchain vẫn chưa chính thức thay thế việc làm trong ngành kế toán, kiểm toán, nhưng không quá sớm để chúng ta nghiên cứu về công nghệ này và từ đó xây dựng cho mình một chiến lược hợp lý. Trong bối cảnh công nghệ phát triển với tốc độ nhanh như hiện nay, cởi mở và chủ động tiếp cận nguồn thông tin mới là cách duy nhất để thành công./.

Tài liệu tham khảo

[1] Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (2018). Blockchain hoạt động như thế nào?. Vaa.net.vn (10/07/2018)
[2] Trí Thức Trẻ (2017). Bạn có biết bao nhiêu việc làm trong ngành kế toán, kiểm toán đã bị thay thế bởi Blockchain? Cafef.vn (10/07/2018).
[3] Trí Thức Trẻ. (2017). Công nghệ blockchain đằng sau bitcoin là gì và nó được ứng dụng như thế nào?. Cafef.vn(10/07/2018).
[4] Trí Thức Trẻ. (2017). Pháp sắp cho phép giao dịch chứng khoán thông qua Blockchain. Cafef.vn (10/07/2018).
[5] Trí Thức Trẻ. (2017). Vanguard – quỹ đầu tư lớn nhất thế giới tiết lộ kế hoạch sử dụng blockchain cho cuộc cách mạng ngành tài chính. Cafef.vn (10/07/2018).
[6] Trí Thức Trẻ. (2017). Không cần thông tin tài khoản, 3 ngân hàng lớn Nhật Bản chuẩn bị đưa ra dịch vụ chuyển tiền ngang hàng sử dụng công nghệ Blockchain. Cafef.vn (10/07/2018).
[7] Trí Thức Trẻ. (2017). Công nghệ Blockchain đã thay đổi thế giới nhưng rất nhiều người chưa nhận ra. Cafef.vn(10/07/2018).

[1] Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (2018). Blockchain hoạt động như thế nào?. Vaa.net.vn (10/07/2018)[2] Trí Thức Trẻ (2017). Bạn có biết bao nhiêu việc làm trong ngành kế toán, kiểm toán đã bị thay thế bởi Blockchain? Cafef.vn (10/07/2018).[3] Trí Thức Trẻ. (2017). Công nghệ blockchain đằng sau bitcoin là gì và nó được ứng dụng như thế nào?. Cafef.vn(10/07/2018).[4] Trí Thức Trẻ. (2017). Pháp sắp cho phép giao dịch chứng khoán thông qua Blockchain. Cafef.vn (10/07/2018).[5] Trí Thức Trẻ. (2017). Vanguard – quỹ đầu tư lớn nhất thế giới tiết lộ kế hoạch sử dụng blockchain cho cuộc cách mạng ngành tài chính. Cafef.vn (10/07/2018).[6] Trí Thức Trẻ. (2017). Không cần thông tin tài khoản, 3 ngân hàng lớn Nhật Bản chuẩn bị đưa ra dịch vụ chuyển tiền ngang hàng sử dụng công nghệ Blockchain. Cafef.vn (10/07/2018).[7] Trí Thức Trẻ. (2017). Công nghệ Blockchain đã thay đổi thế giới nhưng rất nhiều người chưa nhận ra. Cafef.vn(10/07/2018).

Source: https://trade.edu.vn
Category: Blockchain

Vote sao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.