148 lượt xem

CoinGecko: Giá tiền điện tử & vốn hóa thị trường


1 bitcoin (BTC)

Bitcoin

BTC
BTC USD 38.953,92

-0.2%

– 0.1 % – 2.8 % USD 19.933.985.605 USD 739.976.588.967

bitcoin (BTC) 7d chart 2 ethereum (ETH)

Ethereum

ETH
ETH USD 2.755,96 – 0.1 % 3.0 % – 1.3 % USD 16.406.620.947 USD 330.484.722.524

ethereum (ETH) 7d chart 3 tether (USDT)

Tether

USDT
USDT USD 1,00 – 0.1 % – 0.1 % 0.1 % USD 46.611.426.504 USD 79.730.015.727

tether (USDT) 7d chart 4 bnb (BNB)

BNB

BNB
BNB USD 372,52 – 0.5 % 2.2 % – 6.9 % USD 907.635.421 USD 62.768.860.633

bnb (BNB) 7d chart 6 xrp (XRP)

XRP

XRP
XRP USD 0,758005 – 0.8 % 6.9 % – 3.8 % USD 4.941.452.552 USD 36.358.415.476

xrp (XRP) 7d chart 7 solana (SOL)

Solana

SOL
SOL USD 90,50 – 0.3 % 0.5 % 0.4 % USD 2.075.221.487 USD 29.002.690.676

solana (SOL) 7d chart 8 cardano (ADA)

Cardano

ADA
ADA USD 0,891338 – 0.5 % 3.1 % – 10.7 % USD 1.130.705.386 USD 28.682.081.254

cardano (ADA) 7d chart 9 terra (LUNA)

Terra

LUNA
LUNA USD 74,77 – 0.3 % 11.8 % 47.1 % USD 2.837.442.693 USD 28.368.139.160

terra (LUNA) 7d chart 10 polkadot (DOT)

Polkadot

DOT
DOT USD 18,27 0.3 % 12.6 % 2.3 % USD 1.115.424.158 USD 19.969.155.651

polkadot (DOT) 7d chart 11 avalanche (AVAX)

Avalanche

AVAX
AVAX USD 79,03 – 0.0 % 4.0 % – 6.0 % USD 1.239.041.392 USD 19.425.017.306

avalanche (AVAX) 7d chart 13 dogecoin (DOGE)

Dogecoin

DOGE
DOGE USD 0,126755 – 0.5 % 1.8 % – 8.8 % USD 564.629.959 USD 16.833.903.551

dogecoin (DOGE) 7d chart 15 terrausd (UST)

TerraUSD

UST
UST USD 1,01 0.0 % – 0.0 % 0.3 % USD 555.123.369 USD 12.736.539.233

terrausd (UST) 7d chart 16 cronos (CRO)

Cronos

CRO
CRO USD 0,417870 – 0.4 % 2.4 % – 4.3 % USD 116.187.630 USD 10.577.289.510

cronos (CRO) 7d chart 17 polygon (MATIC)

Polygon

MATIC
MATIC USD 1,53 – 0.5 % 3.9 % – 4.3 % USD 1.062.792.369 USD 10.537.770.964

polygon (MATIC) 7d chart 19 dai (DAI)

Dai

DAI
DAI USD 1,00 – 0.2 % – 0.3 % – 0.0 % USD 274.918.603 USD 9.234.837.203

dai (DAI) 7d chart 20 cosmos (ATOM)

Cosmos

ATOM
ATOM USD 28,22 0.5 % 12.4 % 4.3 % USD 770.919.399 USD 8.190.809.926

cosmos (ATOM) 7d chart 21 litecoin (LTC)

Litecoin

LTC
LTC USD 109,86 – 0.5 % 4.7 % – 4.5 % USD 702.700.882 USD 7.668.337.320

litecoin (LTC) 7d chart 22 chainlink (LINK)

Chainlink

LINK
LINK USD 14,34 – 0.1 % 4.5 % – 6.1 % USD 716.498.209 USD 6.707.631.615

chainlink (LINK) 7d chart 23 tron (TRX)

TRON

TRX
TRX USD 0,059021112539 – 0.9 % – 4.6 % – 6.7 % USD 1.176.577.593 USD 6.009.495.235

tron (TRX) 7d chart 26 near (NEAR)

Near

NEAR
NEAR USD 9,12 – 0.1 % 4.1 % – 11.4 % USD 289.401.695 USD 5.867.843.760

near (NEAR) 7d chart 28 algorand (ALGO)

Algorand

ALGO
ALGO USD 0,831987 0.2 % 4.4 % – 7.3 % USD 146.119.838 USD 5.512.099.432

algorand (ALGO) 7d chart 30 stellar (XLM)

Stellar

XLM
XLM USD 0,192832 0.0 % 4.6 % – 4.4 % USD 283.612.927 USD 4.822.981.390

stellar (XLM) 7d chart 31 okb (OKB)

OKB

OKB
OKB USD 17,72 – 0.2 % 1.7 % – 10.8 % USD 99.899.936 USD 4.660.494.386

okb (OKB) 7d chart 32 hedera (HBAR)

Hedera

HBAR
HBAR USD 0,221633 – 0.5 % 1.3 % – 3.8 % USD 74.156.972 USD 4.347.220.134

hedera (HBAR) 7d chart 33 fantom (FTM)

Fantom

FTM
FTM USD 1,70 – 0.6 % 4.5 % – 8.9 % USD 909.025.673 USD 4.339.788.167

fantom (FTM) 7d chart 34 uniswap (UNI)

Uniswap

UNI
UNI USD 9,06 – 0.3 % 3.3 % – 11.0 % USD 159.024.027 USD 4.139.533.969

uniswap (UNI) 7d chart 35 decentraland (MANA)

Decentraland

MANA
MANA USD 2,68 – 0.5 % 0.3 % – 10.3 % USD 685.877.869 USD 4.015.865.746

decentraland (MANA) 7d chart 40 vechain (VET)

VeChain

VET
VET USD 0,047930881064 – 0.3 % 4.5 % – 10.4 % USD 278.901.713 USD 3.206.344.815

vechain (VET) 7d chart 41 klaytn (KLAY)

Klaytn

KLAY
KLAY USD 1,21 – 0.3 % – 1.2 % – 3.9 % USD 34.836.852 USD 3.195.511.428

klaytn (KLAY) 7d chart 42 filecoin (FIL)

Filecoin

FIL
FIL USD 18,75 – 0.3 % 1.5 % – 11.1 % USD 256.697.466 USD 3.171.685.856

filecoin (FIL) 7d chart 43 elrond (EGLD)

Elrond

EGLD
EGLD USD 143,49 – 1.2 % 2.8 % – 12.8 % USD 173.239.135 USD 3.154.271.475

elrond (EGLD) 7d chart 44 ceth (CETH)

cETH

CETH
CETH USD 55,26 – 0.6 % 1.9 % – 1.3 % USD 672,74 USD 3.151.021.227

ceth (CETH) 7d chart 45 tezos (XTZ)

Tezos

XTZ
XTZ USD 3,31 – 0.1 % 6.2 % – 9.0 % USD 146.443.345 USD 2.912.077.900

tezos (XTZ) 7d chart 46 osmosis (OSMO)

Osmosis

OSMO
OSMO USD 9,48 0.8 % 8.6 % 7.8 % USD 100.526.863 USD 2.906.720.516

osmosis (OSMO) 7d chart 47 cusdc (CUSDC)

cUSDC

CUSDC
CUSDC

$0,022546893359

0.2 % 0.0 % 0.1 % USD 0,000000000000 USD 2.830.019.869

cusdc (CUSDC) 7d chart 48 frax (FRAX)

Frax

FRAX
FRAX USD 1,00 – 0.0 % – 0.1 % – 0.1 % USD 51.668.381 USD 2.806.230.222

frax (FRAX) 7d chart 49 monero (XMR)

Monero

XMR
XMR USD 154,82 1.1 % 3.6 % – 3.4 % USD 93.373.251 USD 2.800.634.965

monero (XMR) 7d chart 52 ecomi (OMI)

ECOMI

OMI
OMI USD 0,004548968603 – 0.4 % 2.6 % – 22.1 % USD 4.023.136 USD 2.664.890.849

ecomi (OMI) 7d chart 53 helium (HNT)

Helium

HNT
HNT USD 23,77 – 1.2 % 3.5 % – 5.1 % USD 17.183.611 USD 2.397.909.974

helium (HNT) 7d chart 55 eos (EOS)

EOS

EOS
EOS USD 2,16 – 0.3 % 3.1 % – 6.2 % USD 323.860.827 USD 2.136.214.626

eos (EOS) 7d chart 56 iota (MIOTA)

IOTA

MIOTA
MIOTA USD 0,742655 – 0.4 % 2.7 % – 7.7 % USD 30.493.179 USD 2.070.074.675

iota (MIOTA) 7d chart 57 cdai (CDAI)

cDAI

CDAI
CDAI USD 0,021875964097 – 0.0 % – 0.0 % – 0.1 % USD 0,000000000000 USD 2.016.186.989

cdai (CDAI) 7d chart 59 flow (FLOW)

Flow

FLOW
FLOW USD 5,69 – 0.6 % 2.4 % – 11.7 % USD 91.517.776 USD 1.883.845.824

flow (FLOW) 7d chart 60 gala (GALA)

Gala

GALA
GALA USD 0,247845 – 0.8 % 4.6 % – 14.6 % USD 1.150.490.574 USD 1.875.164.553

gala (GALA) 7d chart 61 aave (AAVE)

Aave

AAVE
AAVE USD 137,28 – 1.3 % 8.1 % – 6.0 % USD 213.531.237 USD 1.871.721.364

aave (AAVE) 7d chart 62 bittorrent (BTT)

BitTorrent

BTT
BTT USD 0,000001905322 – 0.1 % 2.5 % – 7.1 % USD 88.939.639 USD 1.789.920.426

bittorrent (BTT) 7d chart 63 maker (MKR)

Maker

MKR
MKR USD 1.981,02 – 0.7 % 3.0 % 4.2 % USD 77.779.946 USD 1.788.078.025

maker (MKR) 7d chart 64 harmony (ONE)

Harmony

ONE
ONE USD 0,152337 – 0.3 % 16.9 % – 9.3 % USD 155.499.458 USD 1.785.335.559

harmony (ONE) 7d chart 65 pancakeswap (CAKE)

PancakeSwap

CAKE
CAKE USD 6,48 – 0.6 % 0.5 % – 16.4 % USD 68.052.143 USD 1.762.123.917

pancakeswap (CAKE) 7d chart 67 juno (JUNO)

JUNO

JUNO
JUNO USD 35,22 1.1 % 13.6 % 20.8 % USD 8.080.888 USD 1.559.150.194

juno (JUNO) 7d chart 69 quant (QNT)

Quant

QNT
QNT USD 110,38 – 0.6 % 1.6 % – 3.1 % USD 34.514.380 USD 1.482.547.926

quant (QNT) 7d chart 70 trueusd (TUSD)

TrueUSD

TUSD
TUSD USD 1,00 – 0.1 % 0.0 % 0.1 % USD 88.305.852 USD 1.477.869.086

trueusd (TUSD) 7d chart 71 neo (NEO)

NEO

NEO
NEO USD 20,95 – 0.6 % 1.0 % – 20.8 % USD 189.977.206 USD 1.477.731.762

neo (NEO) 7d chart 73 ecash (XEC)

eCash

XEC
XEC USD 0,000075113932 – 0.3 % 2.1 % – 6.1 % USD 17.087.928 USD 1.428.503.058

ecash (XEC) 7d chart 75 arweave (AR)

Arweave

AR
AR USD 27,98 – 0.8 % 0.5 % – 3.3 % USD 27.079.057 USD 1.402.975.785

arweave (AR) 7d chart 76 amp (AMP)

Amp

AMP
AMP USD 0,028656944229 – 0.5 % 1.5 % – 2.2 % USD 23.631.853 USD 1.377.538.237

amp (AMP) 7d chart 80 zcash (ZEC)

Zcash

ZEC
ZEC USD 106,66 – 0.4 % 3.2 % – 2.5 % USD 175.278.040 USD 1.296.716.676

zcash (ZEC) 7d chart 81 radix (XRD)

Radix

XRD
XRD USD 0,130903 0.5 % 12.5 % – 12.6 % USD 359.944 USD 1.270.212.382

radix (XRD) 7d chart 82 stacks (STX)

Stacks

STX
STX USD 1,18 – 0.3 % 1.7 % – 13.3 % USD 25.079.601 USD 1.243.196.782

stacks (STX) 7d chart 84 nexo (NEXO)

NEXO

NEXO
NEXO USD 2,07 0.2 % 5.8 % 2.4 % USD 6.709.623 USD 1.158.087.636

nexo (NEXO) 7d chart 85 kusama (KSM)

Kusama

KSM
KSM USD 125,66 0.7 % 4.4 % – 16.2 % USD 32.212.920 USD 1.130.955.136

kusama (KSM) 7d chart 86 waves (WAVES)

Waves

WAVES
WAVES USD 11,16 – 0.0 % 14.8 % 10.2 % USD 285.321.534 USD 1.122.346.721

waves (WAVES) 7d chart 87 kadena (KDA)

Kadena

KDA
KDA USD 6,49 – 1.1 % 4.8 % – 5.2 % USD 39.838.500 USD 1.117.650.724

kadena (KDA) 7d chart 88 thorchain (RUNE)

THORChain

RUNE
RUNE USD 3,70 – 0.5 % 3.9 % – 8.8 % USD 35.559.591 USD 1.114.074.362

thorchain (RUNE) 7d chart 89 bitdao (BIT)

BitDAO

BIT
BIT USD 1,25 – 0.3 % 0.5 % – 21.3 % USD 41.192.867 USD 1.073.636.458

bitdao (BIT) 7d chart 94 dash (DASH)

Dash

DASH
DASH USD 92,65 – 0.4 % 3.0 % – 12.4 % USD 103.207.126 USD 984.551.809

dash (DASH) 7d chart 95 celo (CELO)

Celo

CELO
CELO USD 2,37 – 1.4 % 1.7 % – 14.0 % USD 32.184.919 USD 968.155.407

celo (CELO) 7d chart 96 gatetoken (GT)

GateToken

GT
GT USD 6,36 – 0.4 % 1.3 % – 4.1 % USD 3.606.285 USD 965.532.031

gatetoken (GT) 7d chart 97 loopring (LRC)

Loopring

LRC
LRC USD 0,768510 – 0.9 % 1.2 % – 12.2 % USD 142.071.915 USD 959.782.445

loopring (LRC) 7d chart 98 chiliz (CHZ)

Chiliz

CHZ
CHZ USD 0,175451 – 0.5 % 4.1 % – 11.3 % USD 90.048.516 USD 939.603.653

chiliz (CHZ) 7d chart 100 nem (XEM)

NEM

XEM
XEM USD 0,100796 – 0.4 %

3.8%

– 1.2 % USD 21.807.341 USD 908.236.922

nem (XEM) 7d chart

Source: https://trade.edu.vn
Category: Blockchain

Vote sao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.